Wie, wanneer en hoe aanmelden?

Wie en Wanneer?

Kinderen geboren in 2022, kinderen die van school willen veranderen en kinderen die op een wachtlijst staan

Kinderen geboren in 2022 moeten zich aanmelden, ook al starten ze pas vanaf 1 september 2025. Zit je kind nu al ergens op school en wil je van school veranderen vanaf 1 september 2024 of staat je kind op een wachtlijst? Dan moet je je kind ook aanmelden.
Kinderen die reeds ingeschreven zijn in een school of reeds naar school gaan in een school mag je niet aanmelden bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.

De aanmeldingsperiode voor kinderen die al een broer of zus op de gekozen school hebben of kinderen van personeel van de gekozen school
(= voorrangsperiode) liep van 8 januari 2024 (9 uur) tot en met 22 januari 2024 (12.00 uur 's middags).

De aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen loopt van 27 februari 2024 (9 uur) tot en met 19 maart 2024 (12.00 uur 's middags).

Hoe aanmelden en inschrijven?

STAP 1 HOE MELD JE AAN?

Aanmelden doe je via het aanmeldingsformulier op deze website. Het formulier is enkel actief tijdens de aanmeldingsperiode.

In de voorrangsperiode kan je enkel de voorrangsschool opgeven. In de andere periode raden we je aan om minstens zes scholen op te geven.
Het verhoogt je kansen op een plaats. Het aanduiden van verschillende scholen beïnvloedt je eerste keuze en keuzevolgorde niet vermits je keuzevolgorde prioritair is voor de toewijzing van plaatsen. Plaats de scholen hierbij in je volgorde van voorkeur. Het aantal vrije plaatsen vind je terug op deze site net voor het begin van de aanmeldingsperiode op 26 februari 2024. Wanneer teveel ouders kiezen voor dezelfde school zal de computer plaatsen toewijzen op basis van eerst de schoolkeuze en vervolgens de afstand binnen de schoolkeuze. Dit betekent dat je de school met de kortste afstand tot je woonst of arbeidsplaats best als eerste schoolkeuze plaatst indien je de afstand wenst te laten overwegen. De afstand is de wandelafstand van de woonplaats van het kind tot de school of van de arbeidsplaats van één van de ouders tot de school. Je arbeidsplaats registreer je enkel indien de afstand van je arbeidsplaats tot de school korter is dan de afstand van de woonplaats van het kind tot de school.

Je kan rustig de tijd nemen binnen de aanmeldingsperiode. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol bij de toewijzing van een school.

Na je aanmelding zal je een e-mail ontvangen met de informatie die je hebt ingegeven. Kijk deze informatie goed na. Wil je nog iets veranderen?  Bezorg de bijkomende informatie door op deze mail te antwoorden. Het is jouw verantwoordelijkheid en in het belang van je kind dat deze informatie correct is!

Wat is het resultaat van de aanmelding?

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je op 18 april 2024 een bericht van toewijzing of van niet gerealiseerde inschrijving ontvangen.
Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.

STAP 2 HOE SCHRIJF JE IN?

Met het bevestigingsdocument ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Hiervoor maak je eerst een afspraak met de school.
Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode vervalt je toewijzing en aanmelding voor alle gekozen scholen.

Met een melding van niet gerealiseerde inschrijving moet je niets doen. Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je wordt door de school automatisch gecontacteerd voor inschrijving indien een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Voor kinderen geboren in 2022 moet de school deze wachtlijst tot en met 30 juni 2025 naleven. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school deze wachtlijst tot en met de vijfde schooldag van 2024 naleven. Indien je kind niet werd toegewezen aan een school in de voorrangsperiode kan je wel best vanaf 27 februari 2024 opnnieuw aanmelden voor een andere school.

Indien je ingeschreven bent in een school van lagere keuze en je wordt gecontacteerd door een school van hogere keuze ben je verplicht in te schrijven in de school van hogere keuze en vervalt je inschrijving in de school van lagere keuze. 

Wat betekent de vrije inschrijvingsperiode?

Tijdens deze periode vanaf 23 mei 2024 (vanaf 9 uur en enkel telefonisch) is inschrijven in de school toegelaten zonder dat je via dit systeem digitaal aangemeld hebt. De inschrijving gebeurt dan rechtstreeks en chronologisch in de school. Op dat moment zullen in de meeste scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn en kom je op de wachtlijst.
We raden je aan om zeker vooraf digitaal aan te melden!

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij de aanmelding of de inschrijving?
Dit kan aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding uit het systeem of annuleren van je inschrijving. De door jou ingegeven woonplaats wordt gecontroleerd via het rijksregister en indien je je arbeidsplaats ingeeft omdat die dichter bij de school ligt dan de woonplaats van je kind, moet je uiterlijk 19 maart 2024 een werkgeversattest bezorgen.