Veelgestelde vragen

 

Wat moet ik meenemen als ik naar school ga om mijn kind te laten inschrijven?
De isi+-kaart of Kids-ID. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en het rijksregisternummer. Je brengt ook je bevestigingsdocument mee, je eigen identiteitskaart en eventueel een bewijs van schooltoelage. 

Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt?
1. De school controleert de gegevens van je kind.
2. Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.
3. Je plaatst je handtekening op het inschrijvingsformulier.

Wat gebeurt er als er geen plaats is?
1. De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister.
2. Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving met vermelding van een nummer op de wachtlijst.
3. Voor kinderen geboren in 2017 moet de school deze wachtlijst tot en met 30 juni 2020 naleven.
4. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school deze wachtlijst tot en met de 5e schooldag van oktober 2019 naleven.
Je kan door de school automatisch gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats in te schrijven indien een ander kind vertrekt of toegewezen maar niet ingeschreven werd. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst.Dit register wordt elk schooljaar opnieuw opgesteld. Je kan jaarlijks opnieuw aanmelden.

Wat is de opvisperiode?
Na de inschrijvingsperiode volgt de opvisperiode. Dan worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden dan door de school gecontacteerd om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

Waarom werken we met aanmeldingen?
Meer en meer scholen raken snel volzet. We willen echter elk kind in Tervuren een plaats garanderen. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar je woont, zodat je de mogelijkheid krijgt om je kind(eren) op wandelafstand naar school te laten gaan.

Wanneer mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?
Als je kind behoort tot voorransgroep kan je tijdens de voorrangsperiode je kind enkel aanmelden in de school waar je kind al een broer of zus heeft die naar school gaat of waar je personeelslid bent. Als je kind geen voorrang heeft kan je je kind bij alle scholen aanmelden. Het verhoogt je kansen op een plaats. We raden je aan om minstens drie voorkeurscholen op te geven. Als je maar één school opgeeft en er is geen plaats dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode. Op dat moment zijn de meeste plaatsen echter volzet.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden via internet meer kans op een plaats?
Neen. Bij de aanmelding van je kind speelt het tijdstip van aanmelden geen rol, zolang het maar binnen de voorziene periode gebeurt. Wanneer de vraag het aanbod overstijgt, wordt er enkel gekeken naar de afstanden tot aan de school.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Hier kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor de leeftijdsgroep van je kind bij het begin van de aanmeldingsperiode.

Wat moet ik doen als ik nog iets wil veranderen tijdens de aanmeldingsperiode (bijvoorbeeld nog een school toevoegen)?
Neem contact op met de beheerder door te antwoorden op de bevestingsmail die je kreeg. Geef de nieuwe informatie door en we zullen je aanmeldingsformulier aanpassen.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?
Neem contact op met een school, de onderwijsdienst of Het Huis van het Kind. De contactgegevens vind je op deze website. Zij zullen je verder helpen.

Hoe wordt de afstand berekend?
Je hoeft dit niet zelf te doen. De afstand wordt automatisch berekend door de computer. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van het kind of het werkadres en de coördinaten van het adres van de school (vestigingsplaats). De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. 

Kies ik voor het officiële domicilieadres of werkadres?
Je kiest best voor de optie werkadres als het werkadres dichterbij de school ligt dan het officiële domicilieadres.  Dit bewijs je met een attest van de werkgever dat je ons bezorgt.  

Verhuis je binnenkort?
Je kan alvast aanmelden.  Uiterlijk bij het inschrijven van je kind moet je een van de volgende documenten voorleggen:

  1. aankoopakte woning
  2. bouwvergunning
  3. huurovereenkomst 

Indien je dit document niet tijdig hebt, kunnen we je kind NIET inschrijven.

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij aanmelding?
Het opgeven van foute informatie zal aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding uit het systeem.

Wat bepaalt of een leerling indicatorleerling is?
Indien het antwoord op 1 of beide van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is je kind een indicatorleerling.

  • Ontvangt het gezin een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
  • Heeft de moeder van het kind GEEN diploma secundair onderwijs?

Voor de instapklas (2017), de eerste kleuterklas (2016) en het eerste leerjaar is het aantal vrije plaatsen verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen. Deze leerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die voor hun groep werden voorbehouden. Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Kijk deze informatie na in de bevestigingsmail die je ontvangt na de aanmelding! 

Wat moet ik verstaan onder sociale mix?
Met behulp van de aanmeldingen willen we komen tot een weerspiegeling van de buurt waarin onze kinderen opgroeien. Dit door zowel kansrijke (niet-indicator) als kansarme (indicator) kinderen voorrang te geven.

Mijn kind gaat naar een kinderopvang in een school, heb ik recht op voorrang?
Neen.

Als ik mijn kind nu inschrijf in een van de basisscholen, heb ik dan voorrang in een secundaire school?
Neen. 

Heb ik voorrang in een basisschool als een van mijn kinderen al is ingeschreven op een secundaire school?
Neen

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je koos. Om te voorkomen dat je geen plaats hebt, vul je best alle scholen van je voorkeur in. Hoe meer scholen hoe meer kans op een plaats.

Wat gebeurt er als ik mijn kind zonder voorrang niet heb kunnen aanmelden?
Dan kan je vanaf 18 juni nog een plaats zoeken. De inschrijving gebeurt dan rechtstreeks en chronologisch in de school. De meeste scholen zullen echter volzet zijn. We raden je aan om zeker aan te melden!

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?
Neen. Je moet je na afspraak inschrijven in de school. Hiervoor krijg je vooraf een bevestigingsdocument dat je moet meenemen. Je kan je kind slechts inschrijven in één school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode vervalt je aanmelding voor alle gekozen scholen.

Wanneer ontvang ik een schooltoelage?
Je moet dit zelf aanvragen. Je komt pas in aanmerking na onder andere een minimum aantal dagen aanwezigheid op school. Voor meer informatie: schooltoelagen.

Mijn kind staat al op een wachtlijst. Wat moet ik doen?
Ook al sta je nu op een wachtlijst, je moet je aanmelden.

Wanneer kan mijn kleuter naar school gaan?
Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op onderstaande vastgelegde instapdata. (zie hieronder) 
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag starten.

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2019-2020

Kinderen geboren

komen na…..

dus vanaf…

1 januari tot 2 maart 2017                     

zomervakantie

2 september 2019 (eerste schooldag)

3 maart tot 4 mei 2017

herfstvakantie 

4 november 2019

5 mei tot 6 juli 2017                                

kerstvakantie

6 januari 2020

7 juli tot 3 augustus 2017                 

instap 1 februari

3 februari 2020

4 augustus tot 2 september 2017

krokusvakantie 

2 maart 2020

3 september tot 20 oktober 2017

paasvakantie 

20 april 2020

21 oktober tot 25 november 2017     

Hemelvaart

25 mei 2020

26 november tot 31 december 2017

zomervakantie 2020

2 september 2020 (*)

(*) kleuters die nog geen 2,5 jaar zijn op de laatste instapdatum, starten op 2 september 2020. Ze moeten zich nu ook aanmelden en inschrijven.