Veelgestelde vragen

 

Wat bezorg ik aan de school om mijn kind in te schrijven?
De kids-ID vermits de school een officieel bewijsstuk nodig heeft met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en het rijksregisternummer.
Je bezorgt ook je bevestigingsmail voor inschrijving en je eigen identiteitskaart.

Wat gebeurt er als mijn kind in een school ingeschreven wordt?
1. De school controleert de gegevens van ouder en kind
2. Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement
3. Je plaatst je handtekening op het inschrijvingsformulier.

Wat gebeurt er als er geen plaats is?
1. De naam van je kind wordt genoteerd in het aanmeldingsregister
2. Je ontvangt een melding van niet-gerealiseerde inschrijving met vermelding van je rangorde op de wachtlijst
3. Voor kinderen geboren in 2022 moet de school deze wachtlijst tot en met 30 juni 2025 naleven
4. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school deze wachtlijst tot en met de 5e schooldag van oktober 2024 naleven
Je wordt door de school automatisch gecontacteerd om voor een openstaande plaats in te schrijven indien een ander kind vertrekt of niet ingeschreven werd.
Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Dit register wordt elk schooljaar opnieuw opgesteld.
Je kan jaarlijks opnieuw aanmelden.

Wat is de vrije inschrijvingsperiode?
Indien je je kind niet hebt kunnen aanmelden of inschrijven kan je in de vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2024 vanaf 9 uur en enkel via telefonische afspraak nog een plaats zoeken. De inschrijving gebeurt dan rechtstreeks en chronologisch in de school.
De meeste scholen zullen echter volzet zijn. We raden je aan om zeker digitaal aan te melden!

Waarom werken we met aanmeldingen?
Scholen raken snel volzet. We willen echter elk kind in Tervuren en Wezembeek-Oppem kans geven op een plaats in een school in de buurt waar je woont. Met het aanmelden willen we iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school van eigen keuze en willen we ook wachtrijen aan de scholen vermijden.

Wanneer mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?
Als je kind behoort tot de voorrangsgroep kan je tijdens de voorrangsperiode je kind enkel aanmelden in de school waar je kind al een broer, zus of gezinslid wonend op hetzelfde adres heeft die er naar school gaat of waar je personeelslid met een arbeidscontract van meer dan 104 dagen bent.
Als je kind geen voorrang heeft kan je je kind bij alle scholen aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen. Om de kans op een plaats in een school te vergroten geef je best minstens zes scholen op. Als je maar één of enkele scholen opgeeft en er is geen plaats dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om eventueel een plaats te krijgen in de andere scholen. Op dat moment zijn de meeste plaatsen echter volzet.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden via internet meer kans op een plaats?
Neen. Bij de aanmelding van je kind speelt het tijdstip van aanmelden geen rol, zolang het maar binnen de voorziene periode gebeurt.
Indien in de voorrangsgroep de vraag het aanbod overstijgt zal de computer eerst plaatsen toewijzen aan broers, zussen of gezinsleden wonend op hetzelfde adres en daarna aan kinderen van het personeel van de school. Indien de capaciteit reeds bereikt wordt binnen een van deze leerlingengroepen worden de leerlingen geordend volgens de kortste afstand. 
Indien in de groep van alle andere kinderen de vraag het aanbod overstijgt zal de computer plaatsen toewijzen op basis van eerst de schoolkeuze en vervolgens de afstand binnen de schoolkeuze. Dit betekent dat je de school met de kortste afstand tot je woonst of werk best als eerste schoolkeuze plaatst indien je de afstand wenst te laten overwegen.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Hier kan je vanaf 26 februari 2024 zien hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor de leeftijdsgroep van je kind. De vrije plaatsen worden geactualiseerd en gepubliceerd net voor de start van iedere aanmeldingsperiode en de vrije inschrijvingsperiode.
Vanaf de vrije inschrijvingsperiode op 23 mei 2024 worden de vrije plaatsen geactualiseerd op 22 mei 2024 en daarna naarmate de gegevens bezorgd worden door de scholen. Voor de meest actuele gegevens vanaf deze periode kan je best de scholen zelf contacteren vermits deze voortdurend kunnen wijzigen.

Wat moet ik doen als ik nog iets wil wijzigen tijdens de aanmeldingsperiode (bijvoorbeeld nog een school toevoegen)?
Neem contact op met de beheerder door te antwoorden op de bevestingsmail die je kreeg. Geef de nieuwe informatie door en we zullen je aanmeldingsformulier aanpassen.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?
Neem contact op met een school, de onderwijsdienst of Het Huis van het Kind. De contactgegevens vind je op deze website.
Zij zullen je verder helpen.

Hoe wordt de afstand berekend?
Je hoeft dit niet zelf te doen. De afstand wordt automatisch berekend door de computer. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van de woonplaats van het kind of de arbeidsplaats van één van de ouders (indien de arbeidsplaats dichter bij de school ligt dan de woonplaats van het kind) en de coördinaten van het adres van de school (vestigingsplaats van kleuter- of lagere school). De coördinaten van Vlaamse adressen worden bepaald via Geopunt. De coördinaten van Brusselse adressen worden bepaald via Urbis indien Geopunt het adres niet vindt. Deze coördinaten worden op Google Maps geplaatst waar de wandelwegen worden gevolgd om de afstand te berekenen.

Kies ik voor het officiële woonstadres of werkadres?
Je kiest best voor de optie arbeidsplaats als de arbeidsplaats van een ouder dichter bij de school ligt dan de woonplaats van het kind zoals vermeld in het rijksregister. Dit bewijs je met een attest van de werkgever dat je ons bezorgt uiterlijk op 19 maart 2024. Dit gedateerde en ondertekende attest vermeldt de namen van werkgever en werknemer, het adres van de arbeidsplaats en de datum van indiensttreding die uiterlijk met de datum van inschrijving in de school moet samenvallen. Als arbeidsplaats kan je de plaats van effectieve tewerkstelling vermelden indien deze verschilt van de plaats van de maatschappelijke zetel van de werkgever. Een zelfstandige dient zijn arbeidsplaats op dezelfde wijze te bewijzen of een gedateerde en ondertekende verklaring op eer te bezorgen met voornoemde gegevens.

Verhuis je binnenkort?
Je kan aanmelden met je toekomstige woonstadres indien je uiterlijk op 19 maart 2024 een koop- of huurovereenkomst of een bouwvergunning kan bezorgen met vermelding van je toekomstige woonplaats.

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij aanmelding?
Het opgeven van foute informatie zal aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding. De ingegeven adressen van de woonplaats worden gecontroleerd via het rijksregister en voor het adres van je arbeidsplaats moet je uiterlijk 19 maart 2024 een attest van de werkgever bezorgen.

Mijn kind gaat naar een kinderopvang in een school, heb ik recht op voorrang in die school?
Neen.

Als ik mijn kind nu inschrijf in één van de basisscholen, heb ik dan voorrang in een secundaire school?
Neen. 

Heb ik voorrang in een basisschool als één van mijn kinderen al ingeschreven is in een secundaire school?
Neen.

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je koos. Om te voorkomen dat je geen plaats hebt, vul je best minstens zes scholen in (in de voorrangsperiode kan slechts één school gekozen worden). Hoe meer scholen je kiest, hoe meer kans op een plaats. Het aanduiden van verschillende scholen beïnvloedt je eerste keuze en keuzevolgorde niet vermits je keuzevolgorde prioritair is voor de toewijzing van plaatsen. Indien je weinig plaatsen opgeeft en er is geen plaats moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode om eventueel een plaats te krijgen. Op dat moment zijn de meeste plaatsen echter volzet.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet heb kunnen aanmelden of inschrijven?
Dan kan je vanaf de start van de vrije inschrijvingsperiode op 23 mei 2024 vanaf 9 uur en enkel via telefonische afspraak nog een plaats zoeken.
De inschrijving gebeurt dan rechtstreeks en chronologisch in de school. De meeste scholen zullen echter volzet zijn. We raden je aan om zeker vooraf digitaal aan te melden!

Als mijn kind aangemeld is, is het dan ook ingeschreven?
Neen. Indien aan je kind een plaats werd toegewezen moet je je kind na afspraak met die school inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Hiervoor krijg je op 18 april 2024 een bevestigingsdocument via mail dat je moet bezorgen aan de school. Je mag je kind slechts inschrijven in één school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode vervalt je aanmelding voor alle gekozen scholen.

Mijn kind staat al op de wachtlijst voor het huidige schooljaar. Wat moet ik doen?
Ook al sta je op een wachtlijst voor het huidige, lopende schooljaar, je moet je kind aanmelden voor het volgende schooljaar.

Wanneer kan mijn kleuter naar school gaan?
Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op de hieronder vermelde instapdata.
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag starten.

Wat als mijn kind geboren is van 3 december tot en met 31 december 2022?
Je moet je kind dan ook nu aanmelden en bij inschrijving mag je kind instappen op 1 september 2025.

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2024-2025

Kinderen geboren

komen na…..

dus vanaf…

1 januari tot 1 maart 2022         

zomervakantie

2 september 2024 (eerste schooldag)

2 maart tot 4 mei 2022

herfstvakantie 

4 november 2024

5 mei tot 6 juli 2022                                

kerstvakantie

6 januari 2025

7 juli tot 1 augustus 2022                

instap eerste schooldag van februari

3 februari 2025

2 augustus tot 10 september 2022

krokusvakantie 

10 maart 2025

11 september tot 22 oktober 2022

paasvakantie 

22 april 2025

23 oktober tot 2 december 2022     

Hemelvaart

2 juni 2025

3 december tot 31 december 2022

zomervakantie

1 september 2025(*)

(*) kleuters die nog geen 2,5 jaar zijn op de laatste instapdatum starten op 1 september 2025. Ze moeten zich nu ook aanmelden en inschrijven.